Vítejte

Nakladatelství PAIDO vzniklo roku 1993 a za dobu své existence vydalo více než 500 odborných publikací. Postupně se vypracovalo na nakladatelství, jež vydává odborné publikace kvalitní nejen svým obsahem, ale i zpracováním. Nakladatelství Paido se orientuje především na vydávání odborných monografií, vědeckých sborníků a vysokoškolských učebnic převážně z pedagogické oblasti. Vydávané publikace jsou určeny zejména odborné pedagogické veřejnosti, studentům učitelství, speciální a sociální pedagogiky, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům. Část naší produkce využijí také ti, kteří se věnují volnočasové práci s dětmi a mládeží. Záběr titulů je poměrně široký, a proto pro podrobnější informace využijte odkaz Knižní nabídka, kde získáte lepší přehled o nabízených titulech.

Při naší práci klademe důraz především na úzkou a pečlivou spolupráci a komunikaci s autory, kooperaci technických redaktorů, grafiků a tiskárny tak, aby celý proces vzniku knihy proběhl bez problémů a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Od 1. ledna 2009 je při nakladatelství Paido činná vědecká redakce, složená z předních českých pedagogických odborníků.