Malonákladový tisk

  • vydání odborných publikací a učebních textů, včetně přidělení ISBN, také v malém nákladu (již od 50 kusů)
  • ofsetový tisk publikací v nákladu od 300 kusů

Sborníky a monografie

  • redakční úprava, počítačová sazba a tisk
  • zpracování grafů, schémat, tabulek
  • grafická příprava návrhu obálky publikace (i zpracování dodaného návrhu obálky)